Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Szkolenie BVLOS

|ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE UAVO BVLOS|


Świadectwo kwalifikacji BVLOS to dokument, który musi posiadać każdy operator pragnący wykonywać loty poza zasięgiem wzroku. Aby móc przystąpić do egzaminu państwowego, konieczne jest odbycie szkolenia. Szkolenia w aeroMind składają się z części teoretycznej i praktycznej.

bvlos
Podczas części teoretycznej omawiane będą następujące zagadnienia:
- prawo lotnicze
- możliwości i ograniczenia człowieka jako pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego
- meteorologia - nawigacja w lotach bezzałogowych (zarówno na podstawie wzroku jak i na podstawie wskazań przyrządów pokładowych)
- procedury i czynności związane z odbywaniem lotów BVLOS budowa układów elektronicznych stosowanych w BVLOS oraz jej możliwości i ograniczenia
- urządzenia sterujące, ich możliwości i ograniczenia oraz wpływ otoczenia na łączność z bezzałogowym statkiem powietrznym
- ogólne informacje o bezzałogowych statkach powietrznych - informacje o przepisach i o zasadach wykonywania lotów
- zasady bezpiecznego wykonywania lotów - procedury postępowania awaryjnego

W skład części praktycznej wchodzą:
- zajęcia na symulatorach
- prowadzenie korespondencji radiowej
- konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego przed lotem
- planowanie misji z uwzględnieniem zagrożeń i sytuacji meteorologicznej (ocena zagrożeń i obliczanie zasięgu misji)
- omówienie budowy i zasady działania systemu kontroli naziemnej - przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu oraz sprawdzenie poprawności działania jego układów
- listy startowe Szkolenie UAVO BVLOS prowadzone jest przez doświadczonego, licencjonowanego instruktora i trwa 5 dni. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna odbywa się pod jego stałym nadzorem. Umożliwiamy odbycie szkolenia na bezzałogowe statki powietrzne typu multicopter oraz typu samolot.

 

Przed szkoleniem wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o zdolności do wykonywania lotów UAVO od lekarza orzecznika z listy ULC

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia UAVO wystawiane jest na podstawie zdanego egzaminu wewnętrznego

pixel